Download Windows 10, tải file ISO từ Microsoft

  Download Windows 10, tải file ISO Windows 10 từ Microsoft

Từ file ISO Windows 10 này, bạn có thể dùng phần mềm để tạo USB boot, USB cài Win để cài Win 10, làm bản ghost máy tính.

Trước tiên, hãy tải phần mềm download Windows 10- Tool này về máy tính, có 2 phiên bản là 32bit và 64bit tương ứng với hệ điều hành bạn đang sử dụng.

Chạy phần mềm vừa tải về được. Chọn Accept

Nếu muốn cài lên chính máy tính thì chọn Upgrade This PC now, còn nếu muốn tải ISO về máy thì chọn Create installation media for another PC

Bạn chọn phiên bản đúng với bản Windows dự định cài đặt nhé.

Tiếp theo bạn chọn 1 trong 2: USB flash disk (để làm USB boot), ISO file (tải file ISO)

Khuyến nghị các bạn nên dùng cách này để download file gốc cài đặt từ Microsoft. Điều này giúp bạn an toàn hơn.

2 thoughts on “Download Windows 10, tải file ISO từ Microsoft

  1. Pingback: Cách download Windows 11 từ Microsoft. - BAO MAT THONG TIN

  2. Pingback: Làm sao updrage lên Windows 11 miễn phí? - BAO MAT THONG TIN

Leave a Reply

Your email address will not be published.